registration login language
Register
 
Login
Hotline: 0903 796 885
Support Online
Contact us

BAVICO EDUCATIONAL EQUIPMENT COMPANY LTD.,

No. 28 DD11 St., An Suong Villa Area, Tan Hung Thuan Ward, Dist. 12, Hochiminh City.
Tel: 02854275356 - 02835924085  -  Fax: 028 5 924 110
Handphone: 0903 796 885
MST: 0303030028
Email:sale01@bangvietbavico.com
Website: http://bangvietbavico.vn; http://bangvietbavico.net; http://bangvietbavico.com
; http://dungcuvanphongonline.com

img1 img1
Products

Product Code: DD-FCCD

Bảng Flipchart A0 di động giá rẻ

Old Price: 1.167.000 VNĐ

1.108.650 VNĐ

chi tiết

Product Code: DD-FC2

Bảng flipchart A1 cao cấp di động xếp gọn

Old Price: 1.714.000 VNĐ

1.628.300 VNĐ

chi tiết

Product Code: DD-FC1

Bảng Flipchart cao cấp di động A0

Old Price: 1.928.000 VNĐ

1.831.600 VNĐ

chi tiết

Product Code: DD-FC

Bảng Flipchart Cao Cấp Di Động Xếp Gọn KT 60x100cm (xem thêm các cỡ)

Old Price: 1.714.000 VNĐ

1.628.300 VNĐ

chi tiết

Product Code: BTTT

Bảng Trắng Treo Tường

 

128.000 VNĐ

chi tiết

Product Code: BDD-VBL-01

Bảng Di Động Một Mặt Viết Bút Lông Cao Cấp

Old Price: 1.404.000 VNĐ

1.333.800 VNĐ

chi tiết

Product Code: DD1M-PT01

Bảng di động một mặt viết phấn từ Hàn Quốc KT 80x120cm

Old Price: 1.534.000 VNĐ

1.457.300 VNĐ

chi tiết

Product Code: BTBG-01

Pin-boards

 

648.000 VNĐ

chi tiết

Product Code: BTP-01

Poly Taiwan marker board

 

308.000 VNĐ

chi tiết

Product Code: BTATR-01

Indian maker board

 

465.000 VNĐ

chi tiết

Product Code: BTRT06

Magnetic dry erase board -80x120cm

 

767.000 VNĐ

chi tiết

Product Code: BTC-01

ceramic marker board

Old Price: 80 VNĐ

1.458.000 VNĐ

chi tiết

Product Code: BTRK01

Whiteboard with glass surface 80x120cm

 

1.261.000 VNĐ

chi tiết

Product Code: BTRK06

Whiteboard with glass surface 120x240cm

 

1.556.000 VNĐ

chi tiết