registration login language
Register
 
Login
Hotline: 0903 796 885
Support Online
Contact us

BAVICO EDUCATIONAL EQUIPMENT COMPANY LTD.,

No. 28 DD11 St., An Suong Villa Area, Tan Hung Thuan Ward, Dist. 12, Hochiminh City.
Tel: 02854275356 - 02835924085  -  Fax: 028 5 924 110
Handphone: 0903 796 885
MST: 0303030028
Email:sale01@bangvietbavico.com
Website: http://bangvietbavico.vn; http://bangvietbavico.net; http://bangvietbavico.com
; http://dungcuvanphongonline.com

img1 img1
Products

Product Code: FC-CG

Bảng Flipchart chân gấp KT 60x100cm (Xem thêm các cỡ khác)

Old Price: 1.032.000 VNĐ

980.400 VNĐ

chi tiết

Product Code: FC-XG

Bảng Fipchart xếp gọn KT 60x100cm (Xem thêm các cỡ khác)

Old Price: 1.714.000 VNĐ

1.628.300 VNĐ

chi tiết

Product Code: FC-CB

Bảng Flipchart Cho Bé

Old Price: 1.714.000 VNĐ

1.628.300 VNĐ

chi tiết

Product Code: FC-KGA0

Bảng Flipchart kẹp giấy A0, STĐ KT 80x120cm

Old Price: 1.928.000 VNĐ

1.831.600 VNĐ

chi tiết

Product Code: FCKGA1

Bảng Flipchart kẹp giấy A1, STĐ KT 60x100cm

Old Price: 1.714.000 VNĐ

1.628.300 VNĐ

chi tiết

Product Code: FCA0

Bảng flipchart A0 chân inox KT 80x120cm

Old Price: 1.928.000 VNĐ

1.831.600 VNĐ

chi tiết

Product Code: FC-A1

Bảng Flipchart A1 chân inox kích thước 60x100cm

Old Price: 1.714.000 VNĐ

1.628.300 VNĐ

chi tiết

Product Code: DD-FCCD

Bảng Flipchart A0 di động giá rẻ

Old Price: 1.167.000 VNĐ

1.108.650 VNĐ

chi tiết

Product Code: BDD-VBL-01

Bảng Di Động Một Mặt Viết Bút Lông Cao Cấp

Old Price: 1.404.000 VNĐ

1.333.800 VNĐ

chi tiết

Product Code: BDD-VBL-03

Bảng Di Động Một Mặt Viết Bút Lông Từ Hàn Quốc

Old Price: 1.534.000 VNĐ

1.457.300 VNĐ

chi tiết

Product Code: BDD-VBL-02

Bảng Di Động Hai Mặt Viết Bút Lông Cao Cấp

Old Price: 1.620.000 VNĐ

1.539.000 VNĐ

chi tiết

Product Code: BDD-VBL-04

Bảng Di Động Hai Mặt Viết Bút Lông Từ Hàn Quốc

Old Price: 1.728.000 VNĐ

1.641.600 VNĐ

chi tiết

Product Code: BTTT

Bảng Trắng Treo Tường

 

128.000 VNĐ

chi tiết